Stwardnienie rozsiane

 mężczyzna nie kończący szybko

W przebiegu stwardnienia rozsianego często występują różne trudności i zaburzenia seksualne. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Szwecji, zaburzenia seksualne ujawniało 72 procent kobiet dotkniętych tą chorobą. Wśród 1/3 chorych pań nastąpiło osłabienie popędu płciowego, a u 36 procent zanik nawilżania pochwy (lubricatio). Trzydzieści procent kobiet miało trudności z osiąganiem orgazmu. W przypadku mężczyzn zaburzenia erekcji członka ujawnia od Chorzy na stwardnienie rozsiane mają szanse na seks 35 do 80 procent pacjentów, a zaburzenia wytrysku od 35 do 60 procent. Ponadto aktywność seksualna wiąże się z różnymi dolegliwościami, takimi jak: bóle ze strony pęcherza moczowego, męczliwosć, zaburzenia czucia, trudności z oddawaniem moczu. Istotne znaczenie ma również towarzysząca tej chorobie depresja. Zarówno ona sama, jak i stosowane leki przeciwdepresyjne zmniejszają popęd płciowy i prowadzą do zaburzeń erekcji. Stwardnienie rozsiane jest to powoli postępująca choroba centralnego układu nerwowego. Jej przyczyna nie jest jeszcze poznana. Podejrzewa się tło immunologiczne, działanie utajonych wirusów, a nawet predyspozycje genetyczne. Nieco częściej choroba ta występuje u kobiet żyjących w klimacie umiarkowanym Pierwsze objawy pojawiają się przeważnie między 20. a 40. rokiem życia. Przebieg choroby jest podstępny, a objawy bardzo zróżnicowane. Najczęściej występujące i najbardziej charakterystyczne symptomy to: przeczulica w różnych częściach ciała, osłabienie ruchów, zaburzenia wzroku, chodu, oddawania moczu, zawroty głowy, zmiany psychiczne - apatia, chwiejnosć uczuciowa, zaburzenia koncentracji, stany depresji lub euforia. Średnio choroba trwa ponad 25 lat, przy czym zdarzają się długie okresy remisji (ustępowania objawów chorobowych). metod rehabilitacji seksualnej, u wielu pacjentów poprawia się jakość życia intymnego i partnerskiego. Do niedawna podstawowymi metodami w leczeniu zaburzeń erekcji u tych chorych byty pompy próżniowe i iniekcje w ciała jamiste z Prostaglandyny. W ostatnich latach dobre efekty obserwuje się dzięki stosowaniu Viagry. w tym przypadku poprawa dotyczny 55 do 65 proc. pacjentów. W przypadku zaburzeń wytrysku (opóźnienia lub braku) stosuje się leki pobudzające wytrysk (np. efedrynę), elektrostymulację. U kobiet z zaburzeniami orgazmu stosuje się różne leki pobudzające, elektrostymulację i metody treningowe. U pacjentów z objawami przeczulicy w narządach płciowych stosuje się leki miejscowo znieczulające, a w przypadku przedwczesnych wytrysków leki opóźniające wytrysk. Do czasu pojawienia się nowych metod rehabilitacji seksualnej chorzy na stwardnienie rozsiane bardzo przeżywali pogorszenie jakości życia seksualnego. Ponieważ najczęśdej współistnieją u nich jednocześnie różne zaburzenia, np. erekcji, wytrysku i libido, dramatyzm sytuacji byt oczywisty. Choroba, która występuje w młodym lub średnim wieku ma ogromny wpływ na problemy w relacjach partnerskich. A do tego dochodzą jeszcze wyżej wymienione objawy zaburzeń psychicznych. Dzięki upowszechnieniu i dostępności metod rehabilitacji seksualnej, sytuacja uległa pewnej poprawie. Poza metodami biologicznymi (leki, elektrostymulacja, pompy próżniowe) stosuje się również metody treningowe, treningi z udziałem partnera, psychoterapię. W Polsce zainteresowanie rehabilitacją seksualną pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane wyraźnie wzrasta, a tematyka seksualna jest coraz częściej podejmowana na tamach pism lekarskich i w szkoleniu neurologów.