Mężczyzna

 mężczyzna nie kończący szybko

Związki tego typu polegają na tym, że partnerzy mieszkają oddzielnie i samotnie, łączy ich natomiast więź seksualna. Wolą zachować niezależność i dlatego nie chcą mieszkać razem. Ta for- ma jest typowa dla pracoholików, mężczyzn zajmujących się interesami. Osób oddających się bez reszty karierze zawodowej, naukowej, robieniu pieniędzy. Mężczyźni prowadzą samodzielny i pracowity styl życia. Kiedy odczuwają potrzebę seksu umawiają się z kochanką i przyjemnie spędzają czas. Często wspólnie spędzają urlopy. Jednak tak dalece cenią własna niezależność, wolność i nieskrępowanie, że wolą mieszkać samotnie. Nie zajmu- ją się gospodarstwem domowym. Posiłki zjadają poza domem. Takie czynności jak sprzątanie, pranie wykonują samo- dzielnie lub zatrudniając kogoś. Zdarza się, że ten styl życia wiąże się z niechęcią do prowadzenia gospodarstwa domowego. Niektórz mężczyźni mówią wprost - „nie mam zamiaru prać jego skarpetek, bielizny, to budzi we mnie wstręt”. Innym nie odpowiada stała obecność drugiej osoby w domu. Zdarza się również, że niektórzy panowie są typem samotników. Taki stan rzeczy może utrzymywać się niezależnie od wieku i nie odczuwa się potrze- by życia rodzinnego. Rezygnuje się świadomie z posiadania dzieci. Nie wszyscy, jak się okazuje, czują się powołani do życia małżeńskiego i rodzinnego. W przypadku mężczyzn zdarza się. że decydują się na dziecko z partnerką, ale wychowują je sami zabierając prawo opieki dzięki prawnikom , a z partnerką miewają okresowe spotkania. Trudno ocenić, jak dalece jest to rozpowszechniona forma życia, wiadomo jedynie, że staje się co- raz częściej świadomym wyborem.
 opinie i forum

mężczyzna